In de komende 20 tot 25 jaar zal Lisserbroek (meer dan) verdubbelen. In de gebieden tussen Ganzeoord en Turfspoor en tussen IJweg, recreatiebos, Hillegommerdijk en Lisserweg (Lisserbroek-Noord) worden totaal tot 2000 huizen gebouwd. Lisserbroek is naast andere plekken in Haarlemmermeer-West één van de weinige plekken in de gemeente waar nog uitbreidingsruimte is door de veiligheidscontouren van de luchthaven. 

Nu de economie aantrekt is het urgent om vanuit het dorp actief in te haken op het planproces voor woningbouw. De gemeente heeft de eigen benadering onder woorden gebracht in de beleidsnota 'Parels aan de Ringvaart'. (download .pdf)

Als inwoners van Lisserbroek willen we een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente en projectontwikkelaars. Gemeente Haarlemmermeer heeft uitgesproken dat het niet de bedoeling is dat projectontwikkelaars kant en klare plannen voorleggen aan de inwoners, maar dat de plannen gezamenlijk en in goed overleg ontwikkeld dienen te worden. Onze visie op wonen in Lisserbroek is in maart 2015 verwoord in het projectplan 'De acht woongeboden'. (download .pdf)

Dromen en plannen

Projectplan 'De acht woongeboden' (maart 2015) download .pdf

Uitvoering

Dit thema wordt opgepakt door Dorpsraad Lisserbroek website