Een mooie groene gemeente zorgt niet alleen voor prettig wonen, maar ook voor een prettig recreatieverblijf.

De Werkgroep Groen werkt aan vergroening van de leefomgeving. Er wordt gestreefd naar een betere ontsluiting van het natuurgebied Zwaansbroek, en naar meer speelgroen voor de jeugd. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met de gemeente Haarlemmermeer op het gebied van gezamenlijk groenbeheer.

Vergroenen en verbloemen

In overleg met de gemeente worden bollen geplant en bloemen gezaaid om de bermen en plantsoenen groener en kleurrijker te maken. De bollen worden geleverd door de firma De Ree, de bloemzaden door de gemeente.
Lisserbroekers kunnen een plantsoen 'adopteren' om zelf het groenbeheer uit te voeren.

Open Tuinendag

Tijdens de Open Tuinendag stelt een aantal inwoners van Lisserbroek hun tuin open voor het publiek. Het aanbod is zeer divers qua grootte, beplanting en ligging. De bezoekers kunnen genieten van het groen en inspiratie opdoen voor hun eigen tuin. 

Meer groen in de omgeving van De Meerkoet

De omgeving van De Meerkoet kan groener, duurzamer en gezelliger. Maar hoe? Daarover hebben we in maart 2016 gebrainstormd in het Bruiscafé. Momenteel worden de ideeën verder uitgewerkt.

Dromen en plannen

Projectplan 'Vergroenen en verbloemen' (maart 2015) download .pdf

Werkgroepleden

Pauline Zwinkels
Arie van de Lans
Arjen Balkenende
Ans van de Heuvel
Maria Roodenburg

Contact

06-36195985 (Maria)