ANBI

De Stichting Lisserbroek SamenMeer heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).
Het RSIN-nummer is 8560.49.451.

Contact

p/a Nicole Middelbosch
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
06-51039385

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Lisserbroek SamenMeer bestaat uit:
  • Jack Mens, secretaris
  • Fred van den Heuvel, bestuurslid
  • Maria Roodenburg, bestuurslid
  • Nicole Middelbosch, voorzitter
  • Martin Jacobusse, penningmeester
Het bestuur is onbezoldigd.

Verantwoording

bestuur LSM