×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 490 niet laden

Enquête woonwensen en woonbehoefte toekomstig Lisserbroek

4-6-2018
Er wordt al een aantal jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouwplannen bij het Turfspoor en Lisserbroek Noord. Aan Lisserbroek SamenMeer werd de vraag gesteld om te inventariseren wat de wensen van de Lisserbroekers zijn ten aanzien van deze plannen. Het idee van een enquête ontstond. Bij de projectontwikkelaars was er ook de behoefte om een enquête te organiseren. Om te voorkomen dat er 2 enquêtes zouden worden gehouden, zijn we gaan samenwerken. Er is een gezamenlijke enquête ontwikkeld die zowel uitkomsten oplevert voor de projectontwikkelaars als informatie voor Lisserbroek zelf. Beide partijen hebben hun eigen vragen opgenomen in de enquête en ontvangen hun eigen rapportage. 

Om zoveel mogelijk informatie te krijgen willen we iedereen oproepen de enquête in te vullen. Op die manier kan de informatie van de huidige inwoners van Lisserbroek zoveel mogelijk meegenomen worden. 

Ook is de enquête op papier in te vullen. De enquête kan afgehaald worden in De Meerkoet en daar ook weer worden ingeleverd.

Consultatiebijeenkomsten Lisserbroek 2040

22-1-2018
Ons dorp Lisserbroek verdriedubbelt in de komende 20 jaar. En een vertegenwoordiging van inwoners uit Lisserbroek, een aantal woningbouwontwikkelaars en de gemeente zijn aan de slag om dat plan uit werken. Het leidt tot de concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 en dit tussenproduct in de planvorming willen we graag met u bespreken.

Alles wat de woordvoerders inbrengen, is de afgelopen jaren aangedragen door tientallen mensen uit het dorp. Dat is begonnen met de enquête over onze dromen over het toekomstige Lisserbroek en daarna hebben tientallen dorpsgenoten zich aangemeld om mee te denken. Dat zijn de mensen zoals u die ideeën aandragen en onderling combineren. In de gebiedskaart is uitgewerkt wat voor de ontwikkeling van Lisserbroek belangrijke uitgangspunten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, ontmoeting en sociale en ruimtelijke samenhang. De concept gebiedskaart verwoordt de spelregels voor de beoogde woningbouwontwikkeling. De gebiedskaart is te vinden op de website van de Dorpsraad Lisserbroek.
De groep meedenkers heeft op 10 januari kennisgenomen van en reacties gegeven op de gebiedskaart. De volgende stap is het informeren en consulteren van alle geïnteresseerden in Lisserbroek en omgeving. Dit gebeurt in twee (massale) bijeenkomsten op:

Woensdag 31 januari 2018
Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek
Middagbijeenkomst van 15:30 tot 17:30 uur
Avondbijeenkomst van 20:00 tot 22:00 uur

Op het programma staat een presentatie over de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040 met een doorkijk naar het vervolg in het gebied Turfspoor. De inbreng van de meedenkers wordt gepresenteerd. Daarna is het woord is aan de aanwezigen. Hierbij staan twee vragen centraal: wat mist u in de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040? En wat is uw advies voor de verdere uitwerking van het plan? Vertegenwoordigers van de gemeente en projectontwikkelaars zijn aanwezig. En om duidelijk te zijn: het plan gaat nu over de structuur van het dorp. Dan gaat het over de ligging van de woongebieden, de positie van het dorpshart, de aanwezigheid van water en groen en de ontsluiting voor langzaam verkeer en voor auto's en over het woonmilieu en duurzaamheid. Er staan nog geen bouwtekeningen op. Het is nog niet duidelijk wanneer welke huizen worden gebouwd of voor wie.

Graag nodigen wij u uit om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomsten bij te wonen kunt u toch reageren via bovengenoemde website en kunt de woordvoerders persoonlijk benaderen.


Met vriendelijke groet,

De woordvoerders namens Lisserbroek:

Ed Nieuwenhuizen, Leo Tates, Luit Buurma, Richard Trompert en Bert Mens

De huiskamer van Lisserbroek

15-8-2017
Samen koken en eten, een tijdschrift of boek uit de minibibliotheek lezen, je verjaardag vieren of zomaar een bakkie doen; het kan allemaal in de nieuwe huiskamer van Lisserbroek. In dorpshuis De Meerkoet is een prachtige huiskamer ingericht waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Op vrijdag 8 september kun je tijdens het Open Huis met eigen ogen zien wat de huiskamer allemaal te bieden heeft. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 22.00 uur. 

Lisserbroekers die willen meedenken over de verdere invulling van de huiskamer zijn van harte welkom om te komen meedenken en meebeslissen in het bruiscafé op dinsdag 12 september vanaf 19.30 uur. We gaan met elkaar ideeën ´brouwen´om de het nog mooier, gezelliger, actiever en socialer te maken.

De Film Tomorrow op 7 november 20.00 in floralis

22-10-2016
A4 poster Tomorrow tinyOp initiatief van Lisse Duurzaam en Lisserbroek SamenMeer Duurzaam is op maandag 7 november in Filmhuis Floralis in Lisse de Franse documentaire Tomorrow te zien. De documentaire begint om 20.00 uur, de entree is GRATIS.

In de film uit 2015 gaan de makers in tien verschillende landen op zoek naar de beste manieren om de huidige ecologische, economische en sociale crisis op te lossen. Tijdens hun reis ontmoeten zij pioniers in de landbouw, energie, economie, democratie en het onderwijs. Het betreft mensen, die kleinschalig in hun eigen omgeving, nieuwe initiatieven ontwikkelen om de leefwereld te verbeteren. Op deze manier laten ze zien hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien. Laagdrempelig, duurzaam en praktisch! 

Na de vertoning van de documentaire kunnen de bezoekers onder het genot van een drankje samen praten over wat zij belangrijk vinden in hun eigen woonomgeving. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat er ook actie wordt ondernomen. Er zijn vertegenwoordigers van Lisse Duurzaam, Lisserbroek SamenMeer Duurzaam en de Gemeenten Lisse en Haarlemmermeer aanwezig om mee van gedachten te wisselen.


Over de initiatiefnemers

Lisse Duurzaam 071106 tinyLisse Duurzaam is een burgerinitiatief van Lissenaren. Zij willen Lisse verduurzamen door energieverbruik te verminderen en het verbruik te verduurzamen.  Dit willen zij doen in coöperatievorm met andere inwoners en ondernemers in Lisse. Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen en andere projecten te ontwikkelen om Lisse te verduurzamen. Lisse Duurzaam wil een kennisnetwerk opzetten dat inwoners en bedrijven kan adviseren bij het nemen van duurzame beslissingen.


logo lisserbroek samen meer statusbarLisserbroek Samen Meer Werkgroep Duurzaam wil de lokale kracht van Lisserbroek versterken en samen met de bewoners bouwen aan een vitaal, duurzaam en sociaal Lisserbroek. Het initiatief is in 2013 gestart en vanuit de initiatiefgroep is op 3 februari 2016 de Stichting Lisserbroek SamenMeer opgericht om het initiatief verder uit te bouwen. De stichting heeft tot doel de kracht van het dorpsleven te versterken. Door ieders individuele kracht te stimuleren en inzetten voor het collectief, wordt een vitale en duurzame leefomgeving gecreëerd, waarin  verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Deze hoofddoelstelling wordt momenteel uitgewerkt in onder andere de volgende thema’s: Duurzaamheid, Ontmoeten, Vraag en Aanbod, Groen, Veiligheid en Wonen.

Energiecafé Lisserbroek woensdagavond 2 november

22-10-2016
Wilt u snel en eenvoudig besparen op uw energierekening? Kom dan woensdagavond 2 november van 19.30 – 21.30 (inloop 19.15) naar het eerste Energiecafé in Lisserbroek bij Voetbalvereniging Kagia. De toegang is gratis.

Energie besparen is eenvoudiger dan het lijkt. Het gaat meestal om het aanpakken van onbewuste gewoontes en kleine aanpassingen zoals het gebruik van LED verlichting. Op de Energiecafés worden interessante presentaties gegeven over energiebesparing en duurzame energie. Er zijn lokale energiecoaches aanwezig die helpen met tips en persoonlijk advies. Ook is er een informatiemarkt waar verschillende partijen u informeren over hun duurzame initiatieven. Er worden energiemeters uitgeleend en u kunt zich inschrijven voor de WATTstrijd, een energiebesparingswedstrijd voor huishoudens. 


Programma Energiecafé Lisserbroek

Bij het Energiecafé in Lisserbroek zal Andrea van de Graaf van Tegenstroom vertellen waarom het zo belangrijk is dat er werk gemaakt wordt van duurzame energie. Uiteraard is Tegenstroom ook aanwezig op de informatiemarkt. Jorrit Leijting van NMCX zal o.a. een demonstratie geven van de energiemeter die uitgeleend wordt op de informatiemarkt en wat meer vertellen over de energiebesparingswedstrijd WATTstrijd die op 11 november van start gaat en waar leuke prijzen te winnen zijn.

Het Energiecafé wordt georganiseerd door Lisserbroek SamenMeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid met als doel het energieverbruik te verlagen en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Kijk voor meer informatie over het Energiecafé op www.nmcx.nl en over de WATTstrijd op www.wattstrijdhaarlemmermeer.nl

We hopen u op 2 november te mogen verwelkomen bij Voetbalvereniging Kagia Kikkerbeetstraat 1 Lisserbroek.

Energiecafé 021106 tiny
Voor meer informatie;
Lily Nieuwenhuizen 
Tel: 06-54266103
Werkgroep duurzaam

Een geweldige prijs. Hoe nu verder?

28-6-2016
De eerste stap is gezet, we hebben de finale van het Groenste idee Haarlemmermeer gewonnen en een mooi geldbedrag opgehaald voor de realisatie van ons Duurzame Dorpshart. We kunnen aan de slag!!!!

Het Duurzaam Dorpshart Lisserbroek bestaat uit drie onderdelen:
  1. Duurzame energie, door het plaatsen van zonnepanelen en LED verlichting in de openbare gebouwen en bedrijven.
  2. Duurzame verbinding, door het creëren van een huiskamer en huiskeuken in de Meerkoet
  3. Duurzaam Groen, door het creëren van een groen dorpsplein, educatietuin, natuurspeeltuin etc.
Duurzame energie
De plannen met de sportverenigingen, de Meerkoet en de scholen zijn al in een vergevorderd stadium. Ook hebben we hiervoor nog meer geldbronnen aan kunnen boren. De gemeente is enthousiast over de plannen en er is een mooie samenwerking ontstaan.

Duurzame verbinding
Voor deze verbinding, die we in de Meerkoet willen realiseren is nog meer geld nodig. Nu we een eerste bedrag hebben kunnen we verder met de fondswerving hiervoor en dit gaan we nu voortvarend oppakken. De aanvragen zijn/worden gedaan en we hopen dat we in het najaar kunnen gaan binnen met de verbouwing in de Meerkoet.

Duurzaam Groen
Ook voor het duurzaam Groen moeten we eerst de plannen nog concreter maken. Dit betekent input verzamelen van de Lisserbroekers en afstemmen met de Gemeente over wat we als Lisserbroek willen, maar ook wat kan en mag van de gemeente. Onderdeel van de prijs was ook professionele ondersteuning en deze gaan we inzetten op dit onderdeel. Volgende week staat de eerste afspraak al gepland. Voor het ontwikkelen van de natuurspeeltuin gaan we ook samenwerken met de school de Reiger. In september hopen we de plannen concreet te hebben, waarna we ook hiervoor verder kunnen met de fondswerving om voldoende geld te hebben om de plannen te realiseren.

Al met al nog veel te doen, maar we hebben er zin in en de geweldige inzet van iedereen bij de finale van het Groenste idee laat zien dat er een enorme betrokkenheid in Lisserbroek is. Hiermee hebben we een goede basis, ook qua financiering en publiciteit kunnen leggen voor verdere fondswerving.

Duurzaam Dorpshart Lisserbroek is het Groenste Idee van de Haarlemmermeer!

26-6-2016

Het is gelukt!!

20160626 Groenste Idee Winnaar
Bijna 1700 personen namen de moeite om online te stemmen op het Groenste Idee initiatief "Duurzaam Dorpshart Lisserbroek". De jury van het Groenste Idee van Haarlemmermeer kon dan ook niet anders dan de stichting Lisserbroek SamenMeer deze middag te belonen.
Het Duurzaam Dorpshart initiatief ontving vanmiddag op het Groene Loper Festival in Hoofddorp de gedeelde eerste plaats, samen met de hockey vereniging "MHC de Reigers" uit Hoofddorp. Uit handen van wethouder John Nederstigt ontving de stichting €17.500, waarmee ook financieel het starschot is gegeven voor het nieuwe Duurzame Dorpshart Lisserbroek.


Iedereen enorm bedankt voor het stemmen, met speciale dank voor alle kinderen die met enthousiasme hebben gezorgd voor de prachtige promo film.

Super. Wat een mooi dorp Lisserbroek.

25 juni: Open Tuinendag

27-5-2016
Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de werkgroep Groen de tweede Open Tuinendag van Lisserbroek. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten, tips uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor de eigen tuin. De tuinen — groot en klein — zijn van 12.00 tot 16.00 uur te bezichtigen en in een aantal tuinen staat zelfs de koffie klaar.

Het kaartje met deelnemende tuinen kunt u hier downloaden of afhalen in De Meerkoet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline Zwinkels: telefoon 0252-415283 of via groen@lisserbroeksamenmeer.nl.

11 juni: Fiets zoekt boer

27-5-2016
De projectgroep Duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer heeft samen met KoetActief een gezellige maar vooral duurzame fietstocht door de regio uitgezet. We starten op zaterdag 11 juni om 12 uur bij De Meerkoet, en de route voert u langs boeren en andere bijzondere plekken in de Haarlemmermeer die graag hun lokale producten onder de aandacht willen brengen.

Er zijn leuke nieuwe activiteiten aan de route toegevoegd, waaronder een bezoekje aan de Groen(s)te Tuin, een picknick in een tropische tuin, zelf bloemen plukken en een rondleiding door een biologische rozenkas.Voor onderweg kunt u een lunch-/picknickpakket bestellen.

Fiets zoekt Boer is is geschikt voor jong en oud. U kunt kiezen uit een afstand van 20 of 30 kilometer. Beide routes eindigen bij de ijs-/skeelerbaan, waar u wordt onthaald met een kopje koffie en een heerlijk stukje taart. 

Aanmelden kan per e-mail via info@koetactief.nl. Voor vragen kunt u bellen met 0252-413457.

Deelname is gratis voor donateurs van KoetActief; voor niet-donateurs bedragen de kosten €5,- per persoon (lunchpakket inbegrepen). 

Nieuwsarchief

Stem op ons Groenste Idee van Haarlemmermeer!

7-6-2016
Lisserbroek is een van de vijf finalisten voor het Groenste idee van de Haarlemmermeer. Om onze groene dromen te realiseren is uiteraard geld en ondersteuning nodig. Dat hopen we door het winnen van deze competitie te bereiken.

Breng nu je stem uit!

Hoe werkt het stemmen?
Op de site van het Groenste Idee vindt je onder het filmpje van Lisserbroek de stemknop voor Lisserbroek. Links daarvan is er ruimte om je emailadres in te vullen. Dit moet je eerst invullen en dan op de stemknop klikken. Na het stemmen krijg je een emailbericht binnen waarin gevraagd wordt je stem te bevestigen. Als je dit emailbericht niet gekregen hebt, telt je stem nog niet mee.

15 maart: Bruiscafé over de omgeving van De Meerkoet

1-3-2016
LSM Facebookpost bruiscafe 15maart2016Hoe kunnen we de omgeving van De Meerkoet gezelliger, groener en duurzamer maken? Daarover gaan we met z'n allen ideeën brouwen tijdens het eerste Lisserbroekse bruiscafé op dinsdag 15 maart in De Meerkoet. 

Wat is een bruiscafé?

Het bruiscafé is een methode om met elkaar te dromen en na te denken over onze woonomgeving. We gaan met elkaar 'ideeën brouwen' voor Lisserbroek. Ideeën waarmee wij als inwoners ons dorp (nog) mooier, gezelliger, schoner, duurzamer, actiever of socialer kunnen maken. Door dit samen te doen ontstaan energie, enthousiasme, nieuwe contacten en veel creatieve ideeën. Alle deelnemers zijn actief betrokken en ieders inbreng is gelijkwaardig. Het resultaat is een top-5 (of top-10) van uitvoerbare ideeën waar draagvlak voor is en waar mensen de schouders onder willen zetten.

De bruiscafe’s worden begeleid door Hanneke ten Brinke en Martin Jacobusse.

Je kunt binnenlopen vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. Rond 22.00-22.15 uur verwachten we de avond af te sluiten.

Nieuwjaarsvegen: samen houden we de buurt schoon

28-12-2015
Oud en nieuw staat weer voor de deur. Dit zorgt voor veel gezelligheid, en ook voor veel vuurwerkafval op nieuwjaarsdag. Ook in Lisserbroek hebben we hiermee te maken. Daarom worden alle Lisserbroekers opgeroepen om mee te doen met een nieuwe traditie: Nieuwjaarsvegen. Meedoen is gezellig en eenvoudig, en iedereen wordt beloond met leuke prijsjes.

Hoe werkt het?

Pak samen met je kinderen op 1 januari een bezem, veger en blik, stap de straat op en stop het vuurwerkafval samen in vuilniszakken (vergeet daarbij niet onderstaande tips te lezen). Op 1 januari tussen 12.00 en 14.00 uur kun je de afvalzakken inleveren bij De Meerkoet (Krabbescheerstraat 1). Daar wacht iedereen een warm welkom met koffie, thee, limonade, oliebollen én een leuke grabbelton met cadeautjes voor de kids, Als klap op de vuurpijl wordt er op 3 januari nog een mooie hoofdprijs voor het hele gezin uitgereikt door SuperSchoon-ambassadeur Lily Nieuwenhuizen.

Vuurwerk op straat

Van al het vuurwerk dat de lucht in gaat valt zo’n 90% vlakbij weer op de grond. Een deel daarvan komt in het water of in de riolering terecht, ongeveer 22% blijft liggen. Dit vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Kinderen struinen de straten af op zoek naar niet afgegaan vuurwerk. We kunnen wachten op de gemeentelijk bezemwagen, maar we kunnen er ook met elkaar een mooie traditie van maken door alle rommel op 1 januari zelf snel op te ruimen. Behalve dat Nieuwjaarsvegen een gezellige bezigheid is en je buurt weer lekker schoon en fris is, bewijs je ook de natuur een dienst. Wat nog niet is weggespoeld of weggewaaid, kan bij elkaar worden geveegd en in de vuilniscontainer worden geworpen zodat het niet in het milieu terechtkomt.

Tips voor het veilig opruimen van vuurwerk

Neem je eigen verantwoordelijkheid bij het opruimen van vuurwerk en doe het veilig. Als je kind(eren) graag meehelpen, laat ze dit dan nooit zonder toezicht doen. Maak vuurwerkafval eerst nat, dat ruimt veiliger op. En wellicht overbodig om te melden, maar steek nooit blindgangers en beschadigd vuurwerk opnieuw af.

Doe je mee? Vergeet dan niet een foto van het SuperSchone resultaat op www.facebook.com/superschoonhaarlemmermeer te plaatsen. Of op Twitter met de hashtag #SuperSchoon. De leukste foto’s worden ook nog eens beloond met een mooie Dopper!

Mama Café geopend

16-10-2015
Op 16 september is het Mama Café in Dorpshuis De Meerkoet geopend. Alle (aanstaande) moeders en vaders - maar ook grootouders en verzorgers - kunnen er vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen om elkaar te ontmoeten.

Onder het genot van een gratis kopje thee of koffie kun je ervaringen uitwisselen. Er wordt gespeeld en gezongen. De kleintjes kunnen wennen om samen met andere kinderen te spelen. Ook worden regelmatig deskundigen uitgenodigd aan wie vragen kunnen worden gesteld, zoals een babymasseuse, een lactatiedeskundige en een kinderpedagoge.

Voor wie?

Voor aanstaande ouders en voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar.

Wanneer?

Elke woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Let op de agenda in het dorpsblad of kijk op lisserbroek-sdl.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op de Facebookpagina van het Mama Café Lisserbroek of een e-mail sturen naar annemarie@fallon.nl.

Het Mama Café wordt georganiseerd door Lisserbroek SamenMeer en ondersteund door Stichting MeerWaarde. De activiteiten wordt begeleid door vrijwilligers (ouders).

 


Lisserbroek brengt vraag en aanbod bijeen

27-8-2015
Ben je op zoek naar iemand om gezellig mee te wandelen? Rijd je graag auto en vind je het leuk om iemand die slecht ter been is af en toe ergens naartoe te rijden? Ben je mantelzorger en kun je wel wat hulp gebruiken? Vanaf nu kun je hulp, advies en gezelschap zoeken of aanbieden bij Vraag en Aanbod Lisserbroek. Dat kan online via http://vraagenaanbod.lisserbroeksamenmeer.nl of via een papieren formulier dat in een speciale box in De Meerkoet kan worden gedeponeerd. In de editie van Dorpsblad De Meerkoet van 27 augustus is zo'n formulier bijgevoegd. Je kunt het hier downloaden.

Het doel van de Vraag en Aanbod-website is om het Lisserbroekers makkelijker te maken om samen iets te ondernemen, elkaar te helpen en om met elkaar in contact te komen. Op de website worden vrijwillige, onbetaalde diensten gevraagd en aangeboden, variërend van het (uit)lenen van gereedschap tot het snoeien van een struik in je tuin, en van een lift naar het ziekenhuis tot boodschappen voor iemand doen. Alles gaat met gesloten beurzen, of door het leveren van een tegenprestatie. Uiteraard is privacy gewaarborgd.

Naast de inwoners van Lisserbroek zijn ook lokale vrijwilligersgroepen, clubs en verenigingen van harte uitgenodigd om gebruik te maken van de website.

Voor vragen of hulp bij het zoeken van een match is coördinator Mar van Dijk elke donderdag tussen 10 en 13 uur telefonisch bereikbaar op 06 – 83 36 36 52. Ook kun je een e-mail sturen naar vraagenaanbod@lisserbroeksamenmeer.nl.

Perfect weer voor Open Tuinendag

29-6-2015
De eerste Open Tuinendag georganiseerd door de werkgroep Groen van Lisserbroek SamenMeer is succesvol verlopen. Zaterdag 27 juni hebben enkele tientallen bezoekers de 9 deelnemende tuinen bezocht. Men kon genieten van zeer diverse tuinen qua grootte, ligging en beplanting en daarmee inspiratie opdoen voor de eigen tuin. De bezoekers, afkomstig uit Lisserbroek en omliggende plaatsen, waren verrast over de gevarieerde tuinen en de mooie omgeving van Lisserbroek. Ook de volkstuinen met wilde pluktuin was open voor bezoek waarbij men een uitgebreide voorlichting kreeg over het kweken van groenten en bloemen. In één van de tuinen kon men ook geëxposeerde kunstwerken bewonderen.

Het mooie weer en de gastvrijheid van de deelnemers zorgde voor een zeer geslaagde middag die volgend jaar zeker opnieuw georganiseerd gaat worden.

 

Radio-uitzending over Lisserbroek SamenMeer

24-4-2015
Op donderdag 23 april was Maria Rodenburg, initiatiefneemster van Lisserbroek SamenMeer, te gast in het programma MeerInformatief van MeerRadio. Het interview met Maria is hier te beluisteren.

Projectplannen werkgroepen gepresenteerd

16-4-2015
Op dinsdag 21 april heeft Lisserbroek SamenMeer de eerste concrete plannen gepresenteerd voor behoud en verbetering van de kwaliteit van leven en wonen in Lisserbroek. Deze plannen zijn tot stand gekomen op basis van de wensen en ideeën van de dorpsbewoners zelf.

In de zomer van 2014 is een ‘dromenenquête’ verspreid waarin Lisserbroekers werd gevraagd hun dromen voor de toekomst van het dorp te delen. De uitkomsten van de enquête zijn vertaald naar vijf terreinen: ontmoeten, duurzaamheid, groen, vraag & aanbod en wonen. De afgelopen periode zijn steeds meer inwoners van Lisserbroekers met deze onderwerpen actief aan de slag gegaan. Creatieve ideeën en oplossingen zijn omgezet in concrete plannen die tot uitvoer gebracht gaan worden. Het gaan onder meer om het lanceren van een website waarop vraag en aanbod van vrijwillige hulp en diensten bijeen wordt gebracht. Ook zijn er 'acht woongeboden' geformuleerd, waarin de wensen en vereisten voor (nieuw)bouw in het dorp zijn vastgelegd.

De plannen zijn hier te downloaden (.pdf-bestanden):

Tom Horn, wethouder zorg, welzijn en wonen van Haarlemmermeer, was bij deze presentatie aanwezig. De Gemeente Haarlemmermeer draagt lokale initiatieven zoals dat van Lisserbroek SamenMeer een warm hart toe, omdat deze aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.


Van droom naar werkelijkheid

25-11-2014
Dinsdagavond 4 november werd in De Meerkoet een volgende concrete stap gezet in het kader van LIsserbroek SamenMeer. Ruim 50 enthousiaste en betrokken Lisserbroekers zijn in werkgroepen aan de slag gegaan met de vijf belangrijkste thema's die uit de resultaten van de bewonersenquête naar voren zijn gekomen. Het gaat om de volgende thema's:

  1. Duurzaamheid
  2. Wonen
  3. Groen
  4. Ontmoeting
  5. Vraag en aanbod

Overduidelijk bruist het in Lisserbroek van de ideeën! In alle groepen was de energie en het enthousiasme voelbaar en zichtbaar, en is men druk aan de slag om met elkaar te investeren in Lisserbroek voor nu en de toekomst.

De komende periode werken de werkgroepen verder naar een concreet plan. Vervolgens wordt alles samengevoegd tot één plan voor Lisserbroek. Het is de bedoeling dat deze plannen eind januari 2015 klaar zijn om gepresenteerd te worden.

Eerste Lisserbroekse dromen bekend!

10-9-2014
Nadat wij eind mei huis aan huis in Lisserbroek onze dromenenquête hebben verspreid, zijn in totaal een kleine 400 enquêtes ingevuld retour gekomen. In de zomerperiode zijn de resultaten verwerkt, en inmiddels zijn de eerste Lisserbroekse dromen bekend. Dit betekent natuurlijk niet dat Lisserbroek Samen Meer nu is afgerond; dit is juist het begin!

Op dinsdagavond 7 oktober zijn alle Lisserbroekse belangstellenden om 19:30 uur welkom in De Meerkoet om kennis te nemen van de resultaten. Deze avond zal ook worden bijgewoond door de Haarlemermeerse wethouder Marjolein Steffens-van de Water (HAP Fysieke leefomgeving, Dienstverlening, Participatie en Doelgroepenbeleid). Naast een presentatie van de uitkomsten van de enquête zal ook aandacht besteed worden aan de manier waarop ook daadwerkelijk dingen 'waargemaakt' kunnen worden. Op die manier kunnen concrete stappen wellicht leiden tot nog meer mooie Lisserbroekse dromen.

Een eerste droom wordt in elk geval al op korte termijn werkelijkheid. Twee Lisserbroekse jongeren, Danique Jongejan en Jasper Paauw, wilden erg graag een rommelmarkt in het dorp organiseren. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 27 september van 13.30 uur tot 16.30 uur op het plein voor De Meerkoet (bij slecht weer binnen). De toegang is uiteraard gratis.

Iedereen is van harte welkom om (verder) mee te dromen; in De Meerkoet op 7 oktober, maar ook via onze pagina op Facebook of per e-mail via info@lisserbroeksamenmeer.nl.

Wat dromen de Lisserbroekse kinderen?

27-5-2014
Waar dromen de kinderen van Lisserbroek van? Dat kwamen de leerlingen van basisscholen De Reiger en De Zilvermeeuw ons vandaag vertellen in De Meerkoet. Ze hebben hun dromen en wensen ten aanzien van hun dorp opgeschreven en getekend. Die variëren van een heuse achtbaan in Lisserbroek tot een kinderrommelmarkt en van meer bomen tot een plan om alle woningen te voorzien van zonnepanelen om zo een duurzame toekomst te garanderen. En er waren tevens kinderen die gewoon tevreden zijn met hoe het nu is.
Het resultaat is opgehangen in de hal van De Meerkoet en is te zien tot na de Kindervakantiedagen in augustus.