Samen  meer  bereiken

Binnen Lisserbroek SamenMeer geven dorpsgenoten gestalte aan een vitaal en sociaal Lisserbroek. Een dorp waar het prettig opgroeien, wonen, werken, recreëren en oud worden is. Een dorp waar mensen zich met elkaar verbonden voelen en naar elkaar omzien, in goede én in minder goede tijden.

Lisserbroek SamenMeer zoekt naar nieuwe manieren om samen méér te bereiken: meer verbinding, meer contact, meer gezelligheid, meer betrokkenheid ... Doet u mee?

Vraag en aanbod in Lisserbroek

Duurzaam Lisserbroek

Laatste nieuws

Een geweldige prijs. Hoe nu verder?

28-6-2016
De eerste stap is gezet, we hebben de finale van het Groenste idee Haarlemmermeer gewonnen en een mooi geldbedrag opgehaald voor de realisatie van ons Duurzame Dorpshart. We kunnen aan de slag!!!!

Het Duurzaam Dorpshart Lisserbroek bestaat uit drie onderdelen:
  1. Duurzame energie, door het plaatsen van zonnepanelen en LED verlichting in de openbare gebouwen en bedrijven.
  2. Duurzame verbinding, door het creëren van een huiskamer en huiskeuken in de Meerkoet
  3. Duurzaam Groen, door het creëren van een groen dorpsplein, educatietuin, natuurspeeltuin etc.
Duurzame energie
De plannen met de sportverenigingen, de Meerkoet en de scholen zijn al in een vergevorderd stadium. Ook hebben we hiervoor nog meer geldbronnen aan kunnen boren. De gemeente is enthousiast over de plannen en er is een mooie samenwerking ontstaan.

Duurzame verbinding
Voor deze verbinding, die we in de Meerkoet willen realiseren is nog meer geld nodig. Nu we een eerste bedrag hebben kunnen we verder met de fondswerving hiervoor en dit gaan we nu voortvarend oppakken. De aanvragen zijn/worden gedaan en we hopen dat we in het najaar kunnen gaan binnen met de verbouwing in de Meerkoet.

Duurzaam Groen
Ook voor het duurzaam Groen moeten we eerst de plannen nog concreter maken. Dit betekent input verzamelen van de Lisserbroekers en afstemmen met de Gemeente over wat we als Lisserbroek willen, maar ook wat kan en mag van de gemeente. Onderdeel van de prijs was ook professionele ondersteuning en deze gaan we inzetten op dit onderdeel. Volgende week staat de eerste afspraak al gepland. Voor het ontwikkelen van de natuurspeeltuin gaan we ook samenwerken met de school de Reiger. In september hopen we de plannen concreet te hebben, waarna we ook hiervoor verder kunnen met de fondswerving om voldoende geld te hebben om de plannen te realiseren.

Al met al nog veel te doen, maar we hebben er zin in en de geweldige inzet van iedereen bij de finale van het Groenste idee laat zien dat er een enorme betrokkenheid in Lisserbroek is. Hiermee hebben we een goede basis, ook qua financiering en publiciteit kunnen leggen voor verdere fondswerving.

Duurzaam Dorpshart Lisserbroek is het Groenste Idee van de Haarlemmermeer!

26-6-2016

Het is gelukt!!

20160626 Groenste Idee Winnaar
Bijna 1700 personen namen de moeite om online te stemmen op het Groenste Idee initiatief "Duurzaam Dorpshart Lisserbroek". De jury van het Groenste Idee van Haarlemmermeer kon dan ook niet anders dan de stichting Lisserbroek SamenMeer deze middag te belonen.
Het Duurzaam Dorpshart initiatief ontving vanmiddag op het Groene Loper Festival in Hoofddorp de gedeelde eerste plaats, samen met de hockey vereniging "MHC de Reigers" uit Hoofddorp. Uit handen van wethouder John Nederstigt ontving de stichting €17.500, waarmee ook financieel het starschot is gegeven voor het nieuwe Duurzame Dorpshart Lisserbroek.


Iedereen enorm bedankt voor het stemmen, met speciale dank voor alle kinderen die met enthousiasme hebben gezorgd voor de prachtige promo film.

Super. Wat een mooi dorp Lisserbroek.

25 juni: Open Tuinendag

27-5-2016
Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de werkgroep Groen de tweede Open Tuinendag van Lisserbroek. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten, tips uit te wisselen en vernieuwende ideeën op te doen voor de eigen tuin. De tuinen — groot en klein — zijn van 12.00 tot 16.00 uur te bezichtigen en in een aantal tuinen staat zelfs de koffie klaar.

Het kaartje met deelnemende tuinen kunt u hier downloaden of afhalen in De Meerkoet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline Zwinkels: telefoon 0252-415283 of via groen@lisserbroeksamenmeer.nl.